*

Egyszercsak

katarziskalauz stopposoknak

Hangulat

Az élő párbeszédek, kockadobások és belső mozik izgalmát írásban legfeljebb sejtetni lehet,
most mégis megpróbálok megidézni valamit egy horror- és egy westernkaland hangulatából. 

A fekete
kakas

Az ifjú Lui nem tudta eldönteni, hogy addig volt-e idegesebb, amíg a kakas verdesett a zsákban vagy most, hogy meg se mozdul. Talán érzi a vesztét? A mocsári pallóösvény bármelyik rossz lépésnél megadhatja magát. Az éjféli békadalt is mintha elvágták volna. A banya viszont megtáltosodott. Egy órája pár lépés után zihált, mint a mozdony, most meg a Kapitánnyal izzadnak, hogy tarthassák vele az iramot (Macskatest-, Macskaszem- varázs). Már az öreg tiszt is elvesztette kimért nyugalmát. Kétszer vállhoz kapta a puskát, de az anyó, aki csak suhant az ócska deszkákon az olvasóját morzsolva, mindig leintette. Egy korhadó dereglyén aztán olyan hirtelen állt meg, hogy a két férfi kis híján vízbe csúszott a fékezéstől. A romos ládák kupaca felé intett (Iránylelő-varázs). A Kapitány ezt úgy értelmezte, eljött az ő ideje. Nagy levegőt vett, előrelépett, de az asszony, mint valami ragadozó, a vállába mélyesztette a karmait. A tiszt felszisszent, megpördült. A nő nem várta meg, hogy kérdőre vonják, megragadta a férfi balját, majd ujjával villámgyorsan jelet rajzolt az izzadó tenyérbe és a felszökő szemöldökök fölé (Bivalyerő- és Macskaszem-varázs). Lui szélesen vigyorgott a jeleneten, de csak addig, amíg az anyó magához nem intette. Aggódva nyújtotta felé a tenyerét. A kakast, félnótás! – förmedt rá az asszony. Miután a fiú előkotorta az összekötött lábú madarat, a nő váratlanul ököllel mellbe vágta, és a némán hápogó suhanc szemei közé köpött (Oroszlánszív-varázs). A Kapitány nyugtatólag a vállára tette a kezét, most ő somolygott. Lui megborzongott, szétnézett, majd vicsorogva rángatni kezdett egy fakorlátot, hogy valami fegyverre tegyen szert (hatni kezd az Oroszlánszív). Az anyag reccsenve engedett.

A Kapitány mérgesen pisszegett a zaj miatt, de a következő pillanatban megértette, hogy ez nem csendes rajtaütés lesz. Az anyó vízbe merítette a kakast, mire az panaszos kárálásba kezdett. Az asszony ekkor elnyújtott, alig emberi hangon egy sok-sok Ó-ból és Ú-ból álló szentségtelen néven szólított valakit, kiköpött, majd a nádasba hajította a verdeső szárnyast. (A Feketepikkelyes Árnydémon ismerete – misztikus Extra.) A férfiak lázasan kapkodták ide-oda a tekintetüket az érkező veszély irányát kutatva. A hívásra felelő választól azonban megfagyott az ereikben a vér. A pokol mélyéről földörrenő hangban még több Ó és Ú volt, és szemrehányó hangsúly. Sisteregve szívta magába a sötétséget. A ládák szerteszét repültek, ahogy az árny átgázolt rajtuk. A három ledermedt alak felé repült, tenyérnyi, izzó szemeit rájuk, majd egy végtelennek tetsző pillanat múlva a vergődő madárra vette, és egy ugrással mellette termett. A Kapitány zihálva hányta magára a keresztet. – Létezik! Nem vagyok bolond! – vicsorogta. (Sikeres –1-es Önuralompróba). Lui csak meredten bámult. A démon képe izzó billogként égette az elméjét. (Elvétett Önuralompróba.) Ereiben ugyanakkor ismeretlen harci düh dübörgött, husángjával a levegőbe csapott (az Oroszlánszív működik.) Az anyó mosolyra húzta a száját. – Jó lesz majd távol tartani a fiút a baromfivágástól! – dünnyögte. Harákolt, mire a döbbent férfiak végre levették a szemüket a rémről, és kérdően pislogtak rá. Mély sóhajjal igazította útba őket: – Siessetek! Hozzátok ki a lányt a ládák mögül! Ez nem sokáig foglalja le. A  fenébe, hogy nem volt több fekete ebben a sárfészekben!

Az ifjú Lui nem tudta eldönteni, hogy addig volt-e idegesebb, amíg a kakas verdesett a zsákban vagy most, hogy meg se mozdul. Talán érzi a vesztét? A mocsári pallóösvény bármelyik rossz lépésnél megadhatja magát. Az éjféli békadalt is mintha elvágták volna. A banya viszont megtáltosodott. Egy órája pár lépés után zihált, mint a mozdony, most meg a Kapitánnyal izzadnak, hogy tarthassák vele az iramot (Macskatest-, Macskaszem- varázs). Már az öreg tiszt is elvesztette kimért nyugalmát. Kétszer vállhoz kapta a puskát, de az anyó, aki csak suhant az ócska deszkákon az olvasóját morzsolva, mindig leintette. Egy korhadó dereglyén aztán olyan hirtelen állt meg, hogy a két férfi kis híján vízbe csúszott a fékezéstől. A romos ládák kupaca felé intett (Iránylelő-varázs). A Kapitány ezt úgy értelmezte, eljött az ő ideje. Nagy levegőt vett, előrelépett, de az asszony, mint valami ragadozó, a vállába mélyesztette a karmait. A tiszt felszisszent, megpördült. A nő nem várta meg, hogy kérdőre vonják, megragadta a férfi balját, majd ujjával villámgyorsan jelet rajzolt az izzadó tenyérbe és a felszökő szemöldökök fölé (Bivalyerő- és Macskaszem-varázs). Lui szélesen vigyorgott a jeleneten, de csak addig, amíg az anyó magához nem intette. Aggódva nyújtotta felé a tenyerét. A kakast, félnótás! – förmedt rá az asszony. Miután a fiú előkotorta az összekötött lábú madarat, a nő váratlanul ököllel mellbe vágta, és a némán hápogó suhanc szemei közé köpött (Oroszlánszív-varázs). A Kapitány nyugtatólag a vállára tette a kezét, most ő somolygott. Lui megborzongott, szétnézett, majd vicsorogva rángatni kezdett egy fakorlátot, hogy valami fegyverre tegyen szert (hatni kezd az Oroszlánszív). Az anyag reccsenve engedett.

A Kapitány mérgesen pisszegett a zaj miatt, de a következő pillanatban megértette, hogy ez nem csendes rajtaütés lesz. Az anyó vízbe merítette a kakast, mire az panaszos kárálásba kezdett. Az asszony ekkor elnyújtott, alig emberi hangon egy sok-sok Ó-ból és Ú-ból álló szentségtelen néven szólított valakit, kiköpött, majd a nádasba hajította a verdeső szárnyast. (A Feketepikkelyes Árnydémon ismerete – misztikus Extra.) A férfiak lázasan kapkodták ide-oda a tekintetüket az érkező veszély irányát kutatva. A hívásra felelő választól azonban megfagyott az ereikben a vér. A pokol mélyéről földörrenő hangban még több Ó és Ú volt, és szemrehányó hangsúly. Sisteregve szívta magába a sötétséget. A ládák szerteszét repültek, ahogy az árny átgázolt rajtuk. A három ledermedt alak felé repült, tenyérnyi, izzó szemeit rájuk, majd egy végtelennek tetsző pillanat múlva a vergődő madárra vette, és egy ugrással mellette termett. A Kapitány zihálva hányta magára a keresztet. – Létezik! Nem vagyok bolond! – vicsorogta. (Sikeres –1-es Önuralompróba). Lui csak meredten bámult. A démon képe izzó billogként égette az elméjét. (Elvétett Önuralompróba.) Ereiben ugyanakkor ismeretlen harci düh dübörgött, husángjával a levegőbe csapott (az Oroszlánszív működik.) Az anyó mosolyra húzta a száját. – Jó lesz majd távol tartani a fiút a baromfivágástól! – dünnyögte. Harákolt, mire a döbbent férfiak végre levették a szemüket a rémről, és kérdően pislogtak rá. Mély sóhajjal igazította útba őket: – Siessetek! Hozzátok ki a lányt a ládák mögül! Ez nem sokáig foglalja le. A  fenébe, hogy nem volt több fekete ebben a sárfészekben!

lövöldözés
a szalonban

Játékosaink karakterei, a seriff és két helyettese, elindulnak kipenderíteni a szalonban randalírozó Veszett Huarezéket. Csőre töltött puskákkal magabiztosan benyitnak.

„Hagyjátok ezt abba fiúk, fizessetek, és menjetek szépen haza!” – dörmögi atyaian a seriff, ám barátságos intelme süket fülekre talál. Sőt, az egyik Huarez odavág valami trágárságot, és pisztolyt ránt. Két testvére követi. Innentől a fegyverek beszélnek. Rokkó, a bandavezér nincs a helyiségben.

Hőseink Összegei: 6,5,5. A három jelenlévő Huarez fivéré és Rokkóé: 5,4,4,5. Mindenki Ereje átlagos, vagyis 2-es. A seriff és az emberei lassú ismétlőpuskákkal (Sebzés: 4) és hatlövetű pisztolyokkal (Sebzés: 3) vannak felszerelve, Huarezék pisztolyokkal. A nagy kaliberű ismétlőpuskák a pisztolyokhoz képest lassabbak, csak minden második körben lőnek. Mivel a karakterek felkészülve jöttek, és Összegük is többnyire magasabb, ők kezdenek. Dörögnek a nehéz mordályok, lőporfüst száll mindenfelé. Az első helyettes 6-ost dob, de nem Balsikert, a golyó a söntést forgácsolja. A második helyettes 2, a seriff 1 Sikert ér el. A két eltalált Huarez Sebe a Sebtűrés levonása után 6 és 2. Az első haramia súlyosan sérült, Önuralompróbáját elvéti, földre rogy. A második Huarez apró Sebet kap, a fejét súrolja a golyó, Összege 2-re csökken (4 – 2), de lőhet a körben. A szerencsés, épen maradt harmadik Huarez és a vérző fejű koltjai válaszolnak. 3 pont levonással dobnak ebben a körben, mert fegyverüket hirtelen előrántva, kapásból lőnek. A két helyettes seriffet célozzák. Veszettül szerencsések: 2 és 1 Siker, hőseinket eltalálják. Az első helyettes beteszi az egyetlen Sztoritokenjét, hogy az őt ért 2 Sikerből 1-et csináljon. Még a Sebtűrés után is marad 1 Sebpont, a golyó valahol a bal karját éri. A második helyettes is megússza kisebb sérüléssel. A csizmája lefékezi a lövedéket. Sebtűrésük elfogyott.

A hősök belátják, hogy a sortűz nem rendezte a vitát, sűrűbben kell az érveket puffogtatni. Gyakorlott fegyverforgatók lévén fedezékbe ugranak, és a lassú mordályok helyett a gyorsabb pisztolyokhoz kapnak. Emiatt azonban a második körben a Huarezeké az elsőség. A fivérek rendületlenül tüzelnek a két helyettesre: 1 és 0 Siker. Az első helyettes most válllövést kap. Ez további 3 Sebpont, mert már nincs se Sztoritokenje, se Sebtűrése. Összesen 4 Sebpontjával már közepesen sérült, Összege 1. A fegyverét még tartja, ám a mesélő szerint a másodpercek alatt bekapott két golyó miatt nem tudja meghúzni a ravaszt.

A második helyettes és a seriff az előrántott pisztolyokkal válaszolnak: 0 és 1 Siker. A célt tévesztett lövedék letakarít pár gyertyát a csillárról. A seriff viszont combon találja a vérző fejűt, aki összesen 5 Sebpontjával már súlyosan sérült, Összege –1. Önuralompróbáját elvéti, vinnyogva zuhan a padlóra. A legidősebb fivér azonban még mindig sértetlen.

Harmadik kör. Az ép Huarez most konstatálja, hogy két öccse kidőlt. Testvére jajveszékelése egy pillanatra kizökkenti, így a törvény embereié az elsőség. A seriff és a helyettesei őt veszik célba, ketten találnak, az egyikük 1, a másik viszont dupla Sikert ér el. Kitömik ólommal rendesen. A lövések hosszan visszhangzanak a teremben.

A seriff épp szólásra emelkedne, amikor egy oldalajtót berúgva előront Rokkó. Vadul puffogtat hőseink felé. Eltalálja a peches első helyettest, aki ettől kritikusan sérült lesz. Sebe, vagyis levonása már összesen 7. Csodával határos módon újra megdobja az Önuralompróbáját, még mindig szorítja a pisztolyt, de lassan elsötétül előtte a világ. Rokkó kap egy golyót az oldalába. Ez és testvérei állapota kijózanítólag hat rá. Fedezékbe vergődik és azt kiabálja, hogy ne lőjenek, mert ő az egyetlen, aki tudja, hol van az eltűnt postakocsi…

Játékosaink karakterei, a seriff és két helyettese, elindulnak kipenderíteni a szalonban randalírozó Veszett Huarezéket. Csőre töltött puskákkal magabiztosan benyitnak.

„Hagyjátok ezt abba fiúk, fizessetek, és menjetek szépen haza!” – dörmögi atyaian a seriff, ám barátságos intelme süket fülekre talál. Sőt, az egyik Huarez odavág valami trágárságot, és pisztolyt ránt. Két testvére követi. Innentől a fegyverek beszélnek. Rokkó, a bandavezér nincs a helyiségben.

Hőseink Összegei: 6,5,5. A három jelenlévő Huarez fivéré és Rokkóé: 5,4,4,5. Mindenki Ereje átlagos, vagyis 2-es. A seriff és az emberei lassú ismétlőpuskákkal (Sebzés: 4) és hatlövetű pisztolyokkal (Sebzés: 3) vannak felszerelve, Huarezék pisztolyokkal. A nagy kaliberű ismétlőpuskák a pisztolyokhoz képest lassabbak, csak minden második körben lőnek. Mivel a karakterek felkészülve jöttek, és Összegük is többnyire magasabb, ők kezdenek. Dörögnek a nehéz mordályok, lőporfüst száll mindenfelé. Az első helyettes 6-ost dob, de nem Balsikert, a golyó a söntést forgácsolja. A második helyettes 2, a seriff 1 Sikert ér el. A két eltalált Huarez Sebe a Sebtűrés levonása után 6 és 2. Az első haramia súlyosan sérült, Önuralompróbáját elvéti, földre rogy. A második Huarez apró Sebet kap, a fejét súrolja a golyó, Összege 2-re csökken (4 – 2), de lőhet a körben. A szerencsés, épen maradt harmadik Huarez és a vérző fejű koltjai válaszolnak. 3 pont levonással dobnak ebben a körben, mert fegyverüket hirtelen előrántva, kapásból lőnek. A két helyettes seriffet célozzák. Veszettül szerencsések: 2 és 1 Siker, hőseinket eltalálják. Az első helyettes beteszi az egyetlen Sztoritokenjét, hogy az őt ért 2 Sikerből 1-et csináljon. Még a Sebtűrés után is marad 1 Sebpont, a golyó valahol a bal karját éri. A második helyettes is megússza kisebb sérüléssel. A csizmája lefékezi a lövedéket. Sebtűrésük elfogyott.

A hősök belátják, hogy a sortűz nem rendezte a vitát, sűrűbben kell az érveket puffogtatni. Gyakorlott fegyverforgatók lévén fedezékbe ugranak, és a lassú mordályok helyett a gyorsabb pisztolyokhoz kapnak. Emiatt azonban a második körben a Huarezeké az elsőség. A fivérek rendületlenül tüzelnek a két helyettesre: 1 és 0 Siker. Az első helyettes most válllövést kap. Ez további 3 Sebpont, mert már nincs se Sztoritokenje, se Sebtűrése. Összesen 4 Sebpontjával már közepesen sérült, Összege 1. A fegyverét még tartja, ám a mesélő szerint a másodpercek alatt bekapott két golyó miatt nem tudja meghúzni a ravaszt.

A második helyettes és a seriff az előrántott pisztolyokkal válaszolnak: 0 és 1 Siker. A célt tévesztett lövedék letakarít pár gyertyát a csillárról. A seriff viszont combon találja a vérző fejűt, aki összesen 5 Sebpontjával már súlyosan sérült, Összege –1. Önuralompróbáját elvéti, vinnyogva zuhan a padlóra. A legidősebb fivér azonban még mindig sértetlen.

Harmadik kör. Az ép Huarez most konstatálja, hogy két öccse kidőlt. Testvére jajveszékelése egy pillanatra kizökkenti, így a törvény embereié az elsőség. A seriff és a helyettesei őt veszik célba, ketten találnak, az egyikük 1, a másik viszont dupla Sikert ér el. Kitömik ólommal rendesen. A lövések hosszan visszhangzanak a teremben.

A seriff épp szólásra emelkedne, amikor egy oldalajtót berúgva előront Rokkó. Vadul puffogtat hőseink felé. Eltalálja a peches első helyettest, aki ettől kritikusan sérült lesz. Sebe, vagyis levonása már összesen 7. Csodával határos módon újra megdobja az Önuralompróbáját, még mindig szorítja a pisztolyt, de lassan elsötétül előtte a világ. Rokkó kap egy golyót az oldalába. Ez és testvérei állapota kijózanítólag hat rá. Fedezékbe vergődik és azt kiabálja, hogy ne lőjenek, mert ő az egyetlen, aki tudja, hol van az eltűnt postakocsi…

Scroll to Top